Homepagina

Welkom

_


Welkom op de website van Wierdebegraafplaats Wierum.
Hier kunt u alle benodigde informatie vinden over het begraven op deze unieke natuurbegraafplaats.

Net boven de stad Groningen, naast het oude kerkhof van Wierum, neemt Het Groninger Landschap samen met uitvaartverzorger Algemeen Belang/Dela een natuurbegraafplaats in gebruik. De begraafplaats komt op het deel van de wierde van ongeveer 1 hectare dat in het verleden was afgegraven en omstreeks 2008 weer is aangevuld met grond van elders. Het geheel ligt in een gebied met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. De natuurbegraafplaats zal deel uitmaken van het omringende landschap.

Eind Augustus 2019 zijn wij begonnen met de inrichting van de Wierdebegraafplaats.

HISTORISCHE WIERDE

_


De keuze voor een wierde als locatie voor een natuurbegraafplaats is een logische. Van oudsher was de wierde het centrum van de leefgemeenschap. Een wierde is een verhoogd terrein om een droge plek te hebben voor het water, alwaar vroeger werd gewoond.
Naast een kerk lag er op de meeste wierden ook een begraafplaats. Wierum is een plek met een grote historische betekenis voor de omgeving. “Op de wierde heeft vroeger een kerkje gestaan”, zegt Beno Hofman, historicus, verteller en zelfverklaard tijdreiziger.
“Het kleine kerkje had een losse klokkentoren. Kerk en toren werden in 1829 afgebroken. Alleen de pastorie staat er nog.” De aanwezigheid van het kerkje was voor sommigen de aanleiding te denken dat Wierum ooit een flink dorp was. “Dat is niet zo”, zegt Hofman. “Het kerspel van Wierum strekte zich uit van Adorp tot Aduard.”
De oude begraafplaats op de wierde is nog steeds in gebruik en wordt nu dus met de natuurbegraafplaats uitgebreid. Er is bewijs dat er zeker driehonderd jaar mensen zijn begraven op de wierde van Wierum. Hofman: “Op de begraafplaats liggen hele oude stenen.
Een aantal daarvan lag in de kerk. Maar omdat die is afgebroken, ligt een aantal stenen sinds 1829 in de open lucht, waaronder de 18e eeuwse grafsteen van dominee Sinnighe. Met het begraafplaatsje blijft een gedeelte van de geschiedenis van de provincie bewaard op de wierde van Wierum.”

RESERVEREN EN BETALEN NATUURGRAF

_


Het was voor leden van Het Groninger Landschap vanaf nu tot aan
1 september 2019 mogelijk om alvast een natuurgraf te reserveren en te betalen. Vanaf nu is dit ook mogelijk voor iedere andere geïnteresseerde.

Reserveren wordt mogelijk totdat er 130 graven zijn gereserveerd. Vanaf dat moment zullen er alleen graven worden uitgegeven als er daadwerkelijk in begraven gaat worden.

Op deze website zullen we iedereen op de hoogte houden over de vorderingen bij de inrichting van de begraafplaats en de openingsdatum.

PLANNEN VAN EEN NATUURBEGRAFENIS

_


Het plannen en reserveren van een datum en tijd voor een natuurbegrafenis is nog niet mogelijk omdat de inrichting van de wierdebegraafplaats nog niet is afgerond.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Er worden halfverharde parkeerplekken aangelegd en een klein bestraat plateau van waaruit de bezoekers de begraafplaats op kunnen lopen. Er zal een natuurlijk pad worden aangelegd over de begraafplaats om de toegankelijkheid te vergroten.

Naar verwachting zal eind oktober 2019 de inrichting en aanleg zijn voltooid. Via deze website zal bekend worden gemaakt vanaf welke datum het begraven mogelijk is.

EEUWIGE GRAFRUST

_


De natuurgraven hebben een eeuwige grafrust en maken onderdeel uit van de natuur. Dit eeuwige grafrecht wordt in een overeenkomst vastgelegd. In de overeenkomst worden de GPS-coördinaten opgenomen. Op deze wijze zijn uw grafrecht en de locatie gekoppeld aan de wierdebegraafplaats.
Indien een rechterlijk verzoek vraagt om het openen van het graf, dan is de wierdebegraafplaats wettelijk verplicht hieraan haar medewerking te verlenen.
Er zal een moment in de tijd komen dat alle graflocaties op de wierdebegraafplaats in gebruik zijn, dus dat in alle graven een overledene is begraven. Pas dan kan de eigenaar/beheerder van de begraafplaats besluiten de begraafplaats formeel te sluiten. Dit betekent dan dat er niet meer kan worden begraven. Het betekent echter niet dat de begraafplaats niet meer toegankelijk is, integendeel. Het natuurbeheer zal blijvend plaatsvinden op basis van de uitgangspunten die de eigenaar/beheerder haalbaar en zinvol acht. Hierover zal uiteraard worden gecommuniceerd via de website.