Homepagina

Welkom

_

Net boven de stad Groningen, naast het oude kerkhof van Wierum, is door Het Groninger Landschap samen met uitvaartverzorger Algemeen Belang/Dela een natuurbegraafplaats in gebruik genomen. De begraafplaats is gekomen op het deel van de wierde van ongeveer 1 hectare dat in het verleden was afgegraven en omstreeks 2008 weer is aangevuld met grond van elders. Het geheel ligt in een gebied met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van het omringende landschap.

HET PLANNEN VAN EEN BEGRAFENIS

_

Begraven is mogelijk van maandag tot en met zaterdag. Er kan per dag één begrafenis plaatsvinden zodat men alle tijd heeft die nodig is voor een mooi afscheid.
De agenda wordt zorgvuldig afgestemd met de agenda van de Hervormde begraafplaats, welke naast de Wierdebegraafplaats ligt.

Het afspreken van een datum en tijd voor een begrafenis kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur.
Dit kan telefonisch: bel met (050) 7001506.

Let op het is niet meer mogelijk om een graf bij leven te reserveren.

 

Bereid u, voordat u belt, als volgt voor:
– zoek op de plattegrond het graf uit dat u wilt gaan huren (de groene graven zijn nog vrij)
– als er reeds een graf is gereserveerd willen we graag het grafnummer weten ter verificatie
– houd alle persoonlijke gegevens bij de hand, inclusief de contactgegevens.

U ontvangt daarna de bevestiging op het door u opgegeven mailadres.

Uiteraard zal er met u worden overlegd over bijzonderheden zodat alles rond de begrafenis goed verloopt.
Het Groninger Landschap stuurt u de nota voor de grafhuur; op deze nota staat een betaaltermijn van 14 dagen.
De nota voor de kosten van de begrafenis ontvangt u separaat vanuit Algemeen Belang / Dela.

Bij vragen belt u met 050-7001506.

HISTORISCHE WIERDE

_


De keuze voor een wierde als locatie voor een natuurbegraafplaats is een logische. Van oudsher was de wierde het centrum van de leefgemeenschap. Een wierde is een verhoogd terrein om een droge plek te hebben voor het water, alwaar vroeger werd gewoond.
Naast een kerk lag er op de meeste wierden ook een begraafplaats. Wierum is een plek met een grote historische betekenis voor de omgeving. “Op de wierde heeft vroeger een kerkje gestaan”, zegt Beno Hofman, historicus, verteller en zelfverklaard tijdreiziger.
“Het kleine kerkje had een losse klokkentoren. Kerk en toren werden in 1829 afgebroken. Alleen de pastorie staat er nog.” De aanwezigheid van het kerkje was voor sommigen de aanleiding te denken dat Wierum ooit een flink dorp was. “Dat is niet zo”, zegt Hofman. “Het kerspel van Wierum strekte zich uit van Adorp tot Aduard.”
De oude begraafplaats op de wierde is nog steeds in gebruik en wordt nu dus met de natuurbegraafplaats uitgebreid. Er is bewijs dat er zeker driehonderd jaar mensen zijn begraven op de wierde van Wierum. Hofman: “Op de begraafplaats liggen hele oude stenen.
Een aantal daarvan lag in de kerk. Maar omdat die is afgebroken, ligt een aantal stenen sinds 1829 in de open lucht, waaronder de 18e eeuwse grafsteen van dominee Sinnighe. Met het begraafplaatsje blijft een gedeelte van de geschiedenis van de provincie bewaard op de wierde van Wierum.”

EEUWIGE GRAFRUST

_


De natuurgraven hebben een eeuwige grafrust en maken onderdeel uit van de natuur. Dit eeuwige grafrecht wordt in een overeenkomst vastgelegd. In de overeenkomst worden de GPS-coördinaten opgenomen. Op deze wijze zijn uw grafrecht en de locatie gekoppeld aan de wierdebegraafplaats.
Indien een rechterlijk verzoek vraagt om het openen van het graf, dan is de wierdebegraafplaats wettelijk verplicht hieraan haar medewerking te verlenen.
Er zal een moment in de tijd komen dat alle graflocaties op de wierdebegraafplaats in gebruik zijn, dus dat in alle graven een overledene is begraven. Pas dan kan de eigenaar/beheerder van de begraafplaats besluiten de begraafplaats formeel te sluiten. Dit betekent dan dat er niet meer kan worden begraven. Het betekent echter niet dat de begraafplaats niet meer toegankelijk is, integendeel. Het natuurbeheer zal blijvend plaatsvinden op basis van de uitgangspunten die de eigenaar/beheerder haalbaar en zinvol acht. Hierover zal uiteraard worden gecommuniceerd via de website.