Natuurgraf huren

Begraven worden op de wierdebegraafplaats is een persoonlijke keuze voor een bijzondere plek.
De dag dat de begrafenis plaatsvindt markeert niet alleen het begin van de eeuwigdurende grafrust maar is het ook een plek die u kunt gaan bezoeken om te herinneren en te gedenken. In alle rust, op momenten die u zelf kiest en die voor u belangrijk zijn.

U kunt zelf alles rond de uitvaart regelen en u kunt uiteraard ook een uitvaartverzorger inschakelen om u van dienst te zijn.
In beide gevallen is de gang van zaken hetzelfde op het moment dat u kontakt opneemt om een graf te gaan huren en een begrafenis te gaan plannen.

Het grafrecht wordt via een éénmalige betaling verworven en in een overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst is persoonlijk, op naam gesteld van de rechthebbende op het graf en niet overdraagbaar dan wel verhandelbaar aan derden.
Door eenmalige betaling van het grafrecht inclusief grafonderhoud is van bijbetalingen van grafrecht of onderhoud door nabestaanden geen sprake.

Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het begraven, de administratie en alle overige werkzaamheden samen met de werkzaamheden op de dag van de begrafenis wordt een eenmalig bedrag gerekend (‘begraafrechten’). Voor dit bedrag wordt een rekening verstuurd (actuele prijs zie onze tarieven).

Op Wierum vindt u geen grafstenen, omdat die niet in het natuurlijk landschap passen. Er kan worden gekozen voor geen grafmarkering of voor een liggende kloostermop die in het maaiveld wordt geplaatst.