Natuurgraf huren

Het is belangrijk onderstaande goed door te lezen voordat u besluit om een grafruimte te gaan huren. U maakt een belangrijke keuze en het moet op het moment van reserveren ook worden betaald.

Het grafrecht wordt via een éénmalige betaling verworven en in een overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst is persoonlijk, op naam gesteld en niet overdraagbaar dan wel verhandelbaar aan derden.

Door eenmalige betaling van het grafrecht inclusief grafonderhoud is van bijbetalingen van grafrecht of onderhoud door nabestaanden geen sprake.

Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het begraven, de administratie en alle overige werkzaamheden samen met de werkzaamheden op de dag van de begrafenis wordt een eenmalig bedrag gerekend (actuele prijs zie onze tarieven). Voor dit bedrag (‘de begraafrechten’) wordt een rekening verstuurd.

Voor het plannen van een begrafenis klik hier.

Om over te gaan tot het huren van een graf is het belangrijk om een aantal gegevens bij de hand te hebben: de gegevens van degene voor wie het graf wordt gereserveerd en de bankgegevens voor de betaling. Betaling kan alleen via IDeal, niet met een creditcard.

Het annuleren van een betaald grafrecht is mogelijk echter dat brengt wel kosten met zich mee. Een reeds betaald bedrag zal op verzoek worden terugbetaald onder inhouding van € 500,=.
Restitutie kan en zal alleen plaatsvinden naar de oorspronkelijke betaler van het betreffende grafrecht.
De overeenkomst zal per hetzelfde moment van restitutie worden ontbonden waarbij de grafruimte weer ter beschikking komt voor een nieuwe reservering.

Op Wierum vindt u geen grafstenen, omdat die niet in het natuurlijk landschap passen. Er kan worden gekozen voor geen grafmarkering of voor een liggende kloostermop die in het maaiveld wordt geplaatst.

Kloostermop

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed