Reeds gereserveerde graven

REEDS GERESERVEERDE GRAVEN

_

Tot en met Mei 2020 heeft de mogelijkheid bestaan om een grafruimte bij leven te reserveren en te betalen.

Daarvan is voor 130 graven gebruik gemaakt.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden zou er op deze keuze teruggekomen kunnen worden. Daartoe moet er een verzoek worden gericht aan Het Groninger Landschap (de eigenaar en beheerder van de begraafplaats) met daarin een geldige en zwaarwegende reden.

Als op dit verzoek een positief besluit wordt genomen zal dit het vervolg zijn: Het Groninger Landschap zal schriftelijk reageren en u verder informeren. Het annuleren van een betaald grafrecht brengt kosten met zich mee. Een reeds betaald bedrag zal worden terugbetaald onder inhouding van € 500,=.
Restitutie kan en zal alleen plaatsvinden naar de oorspronkelijke betaler van het betreffende grafrecht.
De overeenkomst zal per hetzelfde moment van restitutie worden ontbonden waarbij de grafruimte weer ter beschikking komt voor een nieuwe reservering.